Sim Thất Quý

Sim Thất Quý
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 094.8888888 Vinaphone 7.799.000.000 Sim thất quý Đặt mua
2 033.777.7777 Viettel 2.222.209.000 Sim thất quý Đặt mua
3 0254.777.7777 Máy bàn 150.000.000 Sim thất quý Đặt mua
4 058.5555555 Vietnamobile 1.400.000.000 Sim thất quý Đặt mua
5 0235.777.7777 Máy bàn 200.000.000 Sim thất quý Đặt mua
6 033.4444444 Viettel 1.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
7 037.4444444 Viettel 550.000.000 Sim thất quý Đặt mua
8 058.444.4444 Vietnamobile 375.000.000 Sim thất quý Đặt mua
9 084.5555555 Vinaphone 1.900.209.000 Sim thất quý Đặt mua
10 096.2222222 Viettel 3.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
11 0222.888.8888 Máy bàn 9.000.000.000 Sim thất quý Đặt mua
12 032.6666666 Viettel 1.800.000.000 Sim thất quý Đặt mua
13 082.888.8888 Vinaphone 6.800.209.000 Sim thất quý Đặt mua
14 033.888.8888 Viettel 6.800.000.000 Sim thất quý Đặt mua
15 082.777.7777 Vinaphone 1.300.209.000 Sim thất quý Đặt mua
16 094.2222222 Vinaphone 2.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
17 097.5555555 Viettel 4.670.000.000 Sim thất quý Đặt mua
18 056.888.8888 Vietnamobile 2.800.209.000 Sim thất quý Đặt mua
19 081.555.5555 Vinaphone 1.999.209.000 Sim thất quý Đặt mua
20 039.6666666 Viettel 3.344.209.000 Sim thất quý Đặt mua
21 081.4444444 Vinaphone 1.200.000.000 Sim thất quý Đặt mua
22 091.6666666 Vinaphone 12.000.000.000 Sim thất quý Đặt mua
23 098.4444444 Viettel 2.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
24 0292.7777777 Máy bàn 1.250.000.000 Sim thất quý Đặt mua